media.administer.cz | administer.cz | zakonna-inzerce.cz
základní informace

Stáhněte si off-line dokumenty

Certifikát normy ČSN EN ISO 9001:2009
Harmonogram - Obchodní věstník 2013Máte dotaz? Pošlete nám ho.

Dotaz:

Váš e-mail:

Opište kód z obrázku:


Kontakt

Adresa:
ADMINISTER, spol. s r.o.
divize Media
Husova 109
284 01 Kutná Hora

Přímý kontakt:
Tel: +420 327 588 377
Fax: +420 327 588 312
E-mail: media@administer.cz
WWW: www.zakonna-inzerce.cz

Fakturační údaje:
ADMINISTER, spol. s r.o.
divize Media
Husova 109
284 01 Kutná Hora

IČ: 47551054
DIČ: CZ47551054

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Tylova 390
284 15 Kutná Hora
Číslo účtu: 16303-161/0100
IBAN: CZ7501000000000016303161
SWIFT: KOMBCZPP

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 22325
Den zápisu: 5. 8. 1993

Kde nás najdete / mapa:


Základní informace

Co je zákonná inzerce

Zákonnou inzercí se rozumí inzerce, jejíž povinnost uveřejnění vyplývá ze zákonů, např.
z Obchodního zákoníku, stanov společnosti nebo jiných závazných předpisů.

Co je www.zakonna-inzerce.cz

Jedná se o informační server společnosti ADMINISTER, spol. s r.o. ke službě „Zákonná inzerce“. Zahrnuje uveřejnění veškerých oznámení, která vyplývají ze zákona a nabízí jejich uveřejnění v libovolných periodikách.

Služby v této oblasti poskytujeme již 13 let a naše služby využívá v současné době více než
400 společností.

Proč využít našich služeb

Využitím služeb si zajistíte uveřejnění inzerátu v libovolném periodiku nejen za výrazně nižší ceny oproti běžným cenám inzerce v daném periodiku, ale získáte i mnoho dalších výhod. Seznamte se blíže s výhodami spolupráce s námi.

Příklady zákonné inzerce

 •   oznámení o konání valné hromady (řádné, mimořádné, náhradní)
 •   rozhodnutí valné hromady (např. o výplatě dividend, změně
    podoby akcií, zvýšení / snížení základního kapitálu, apod.)
 •   nabídka převzetí, odkup akcií
 •   veřejná nabídka akcií, prospekt cenného papíru
 •   oznámení fúze, likvidace a další

Kde se uveřejňuje zákonná inzerce?

Ve většině případů musí být zákonná inzerce uveřejněna vhodným způsobem určeným stanovami, nejčastěji v celostátně distribuovaných denících, ve specifických případech i v Obchodním věstníku. Umístění zákonné inzerce je stanoveno např. Obchodním zákoníkem, stanovami společnosti nebo jinými závaznými předpisy.

Nejčastěji využívanými celostátně distribuovanými deníky pro účely zákonné inzerce jsou:

 •   Hospodářské noviny
 •   Mladá fronta DNES
 •   Lidové noviny
 •   Právo
 •   Deník Česká republika
 •   Obchodní věstník

^ nahoru

Nepřehlédněte!
Společnosti s akciemi na majitele mají od 15. 3. 2006 povinnost zveřejňovat pozvánku či oznámení o konání Valné hromady v Obchodním věstníku. Tuto povinnost jim ukládá zákon 513/1991 Sb., § 184 odd. 4.